Nad stosowaniem się do przepisów i zasad czuwa PIP.

Co kryje się pod pojęciem usługi Bhp? To niezwykle istotne zadania, którymi para się bardzo dużo firm, świadczą one także bardzo wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe przez sprawowanie stałego nadzoru Bhp nad warunkami pracy, jako służba etatowa oraz zewnętrzna. Nic w tym zaskakującego. Właściwie dlaczego?

 

Ponieważ szkolenia Bhp są przecież obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy dopiero co rozpoczęli pracę na konkretnym stanowisku. Kursy Bhp LJM – usługi BHP dzielimy na dwa rodzaje. Jakie dokładnie rozróżniamy rodzaje? Są to szkolenia tak zwane wstępne , które obejmują instruktaż ogólny i stanowiskowy a także te okresowe. Kursy te odbywają się w godzinach pracy oraz nie mogą trwać mniej niż trzy godzinki lekcyjne.

 

Zatrudniony człowiek zapoznaje się wtedy z podstawowymi zasadami Bhp, to znaczy z bezpieczeństwem pracy oraz higieną pracy. A konkretniej ze zbiorem zasad, które są związane z bezpiecznym a także higienicznym wykonywaniem pracy. Nad przestrzeganiem zasad oraz przepisów Bhp w naszych polskich zakładach pracy czuwa, nie kto inny, tylko PIP. Jeżeli jest mowa o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on z całą pewnością zrobiony, zanim do pracy będzie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym jest narażony na liczne czyhające zagrożenie. Właśnie dlatego tak istotne jest, ażeby nowy pracownik dowiedział się, jakie są sposoby ochrony siebie przed różnymi zagrożeniami. Początkowo tłumaczy to na rozmowie wstępnej przełożony, a kolejno dokładniej przedstawia to a oprócz tego omawia pozostałe czynności instruktor. Finałem jest przeprowadzony sprawdzian z przekazanych przez instruktorów wcześniej i poznanych wiadomości.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednak przeprowadzony raz jeszcze w pewnych przypadkach, jeśli przykładowo na stanowisku pracy nastąpią zmiany organizacyjno-techniczne, a pośród nich także zmiana mechanizmu technologicznego czy organizacja stanowisk pracy. UWAGA! Przeprowadzenie szkolenia Bezpieczeństwa pracy w zakresie instruktażu stanowiskowe a także ogólnego powinno być potwierdzone przez uczestniczącego w nim pracownika na piśmie oraz zaznaczone w jego aktach osobowych. Takie oświadczenie musi mieścić nazwisko a także imię pracownika oraz dodatkowo datę a także miejsce zaliczenia takiego szkolenia, a także podpis. Są również wspomniane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane szkoleniami okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest zależny od powszechnego programu – maksymalnie to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeśli określony pracownik przedstawi własne obowiązujące zaświadczenie, które potwierdza zaliczenie wymaganego szkolenia okresowego Bhp w danym okresie u innego pracodawcy, może być wówczas zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To dość istotna informacja. Takie szkolenie może bez wątpienia obejmować pozostałą grupę miejsc pracy, jednak jego program musi obejmować zakres, jaki jest konieczny by dopuścić do pracy na całkiem innym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *